אחת הבעיות הגדולות שיש לעצמאי בישראל היא אי הידיעה או ההבנה האם הוצאות העסקיות שלו מוכרות כהוצאה או לא.

ובכלל מה זה נותן אם היא נחשבת כהוצאה? מה אני מרוויח מזה אם בכלל?

הנוסחה הבסיסית שרשויות המס עובדות לפיה היא: הכנסות – הוצאות = רווח .

מכאן המסקנה : ככל שההוצאות גדולות יותר כך הרווח שלנו קטן.

למרות שברמה העקרונית אנחנו רוצים רווח גדול יותר , מול רשויות המס אנו רוצים רווח קטן יותר, זאת מכיוון שמס הכנסה וביטוח לאומי על רווח בלבד.

תחילה ארחיב ואומר כי הוצאה מוכרת הינה הוצאה שמטרתה היא לסייע בהפקת הכנסות שוטפות, שמירה על המצב התקין של העסק ואף הוצאה שהועדה להגדיל את ההכנסות.

גם כאן ניתן לחלק את ההוצאות לשניים :

1) הוצאות שוטפות לתפעול ותחזוקת העסק ברמה השוטפת.
2) הוצאות חד פעמיות שמשרתות את העסק לטווח הארוך ומוכרות רק בחלקן היחסי לאותה שנה. (מה שקרוי הוצאות פחת).

במאמר זה אנסה לענות על כמה שיותר שאלות נפוצות לגבי הוצאות מוכרות כן או לא .

דמי שכירות

דמי שכירות בגין בניין או קרקע המשמש להשגת הכנסה הנם הוצאה מוכרת.

שיפורים בנכס

שיפורים בנכס של העסק בין אם הוא מושכר ובין אם לא, כל עוד נעשה על מנת לשמור על תקינותו או לשפר אותו למטרת השגת רווחים גדולים יותר , יחשב כהוצאה מוכרת אך מכיוון שמדובר בשיפור לטווח הרחוק שיחזיק לאורך שנים יוכר בכל שנה חלק יחסי מההוצאה שלו בעוד שטיפול ואחזקה שוטפת של העסק תוכר כבר בשנת הוצאתן.

טלפון ומכשירים סלולאריים

הוצאות לאחזקת קו הטלפון בעסק יהיו מוכרות במלואן ואילו הנייד שלנו לא משמש כולו רק למטרות עבודה ,ולכן יוכר רק בחלקו כהוצאה, כ- 50% .

בימינו רוב התוכניות הן כבר שיחות ללא הגבלה ולכן יוכר כהוצאה בניכוי של הורדות שאינן קשורות לחשבון השיחות כגון תשלום בגין מכשיר שהוצאתו תוכר מנפרד.

הוצאות חשמל / ארנונה / וועד בית / דמי ניהול

הוצאות חשמל וארנונה שניהם נחשבים כהוצאה מוכרת, אך במידה והעסק פועל מהבית הוצאת החשמל והארנונה לא יוכרו במלואן אם כי בחלק יחסי בלבד.

ביטוחים

במידה ומדובר בביטוח רכב, ביטוח מבנה, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית וכיוצא באלו המשמשים את העסק לייצור הכנסה, יחשבו כהוצאה מוכרת. לגבי הרכב , הביטוח יוכר כהוצאות אחזקת רכב אם הוא רשום על שם העסק, או אם לחלופין יש בידינו אישור מאדם שהרכב בבעלותו שהוא מאשר שהרכב שלו אכן משרת את העסק שלנו. (אם אין לכם את האישור המדובר צרו עמי קשר ואעביר לכם במייל).

הוצאות משותפות \ מעורבות

לעיתים תחת אותה קורת גג פועלים מספר עסקים , לרוב, משרדים אשר חולקים את הוצאות השכירות החשמל הארנונה ואחזקת המבנה באופן כללי, במצבים כאלה לרוב יש חוזה / הסכם ברור שאומר מה החלק היחסי של כל אחד בחלל , ומכאן חלקו הברור בתשלומים ורק החלק היחסי הזה יחשב כמוכר גם אם כל אחד מהם מגיש חשבונית על מלא הסכום.

תוכנות מחשב \ספק ותשתית אינטרנט

בימינו רוב העסקים עובדים עם תוכנות מחשב מתקדמות אשר עולות סכומים לא מבוטלים,
לכן החוק עונה על השאלה האם תוכנות מחשב הן הוצאה מוכרת בצורה הבאה:
תוכנות שהולכות לשמש אותנו לטווח קצר קצר יחסית , כמו: עדכונים , זכויות שימוש וכיו"ב
הינן הוצאות מוכרות.

לעומת תוכנות שנקנות לשימוש המשרד לאורך שנים, כגון: מערכת לניהול לקוחות, תוכנות ייעודיות וכ"ו יוכרו רק בהוצאה החלקית שלהן לאותה שנת דיווח (הוצאות פחת).

חובות אבודים

לצערנו בכל עסק ישנם לקוחות המתגלים בדיעבד כבעייתיים.
מה שנוצר מכך הוא שישנם הכנסות שמגובות בחשבוניות מס אך ללא תקבולים כלל .
חובות אלה לאחר שימוש בכל האמצעי גביה ע"פ חוק ובהתאם לגובה החוב נחשבים לאחר תקופה מסוימת כחוב אבוד.

ברמה העקרונית חובות אינם נחשבים להוצאה מוכרת אלא אם הוכח בבית משפט שאת החוב לא ניתן להחזיר, במקרים כגון אלו החוב יוכר כהוצאה מוכרת בחלקו או במלואו ע"פ החלטת בית המשפט.
יחד עם זאת, ניתן לדג על אפשרות בית המשפט להמציא חוות דעת מעורך דין, אשר תפסוק את אחת משתי האפשרויות הבאות:

א. העלויות הצפויות בניסיון לגביית החוב עולות על גובה החוב המקורי.
ב. אין לחייב את האפשרות לשלם את החוב – כלומר החוב אינו בר פירעון.
חשוב לציין בהמשך לדברים אלו , במידה ולמרות ההכרה בחוב כ"אבוד" הצלחנו לגבות את החוב מהלקוח אותו תקבול ירשם אצלנו כהכנסה חדשה בשנה שבה התשלום התקבל.

הוצאות שיווק ופרסום

כאשר מדובר בעסק חדש אשר משקיע בשיווק ופרסום באמצעי שאת פירותיו יקצור העסק בטווח הארוך, כגון: מחקרי שוק, סקרים וקבוצות מיקוד, תשתית הפצה לחנויות וכ"ו ,
לא יוכרו כהוצאה מוכרת כבר שאותה שנה אלא רק בערך היחסי שלה לאותה שנה (פחת).
כך גם לגבי הוצאות להצבת שילוט וכ"ו שנעשה בתחילת דרכו של העסק .

לעומת זאת פרסום שוטף המתחדש כל חודש כל תקופה קצרה יחסית, יחשב כהוצאה מוכרת באותה שנת דיווח, כגון: פרסום בפייסבוק, קידום ממומן , עיתונים ורדיו.

החזקת אתר אינטרנט

הקמתו של אתר אינטרנט עסקי עם כל הוצאותיו הראשוניות מוכר כהשקעה לטווח ארוך,
ומכאן יוכר רק באופן יחסי על פי % פחת קבועים מראש , עם זאת עלויות האחזקה והתפעול השוטפות של האתר יחשבו כהוצאה מוכרת.

דואר ומשלוחים

בשני המקרים השימוש בדואר או בשירות שליחויות למען יצירת הכנסה נחשבים להוצאה מוכרת.

הוצאות הנהלת חשבונות ומקצועיות

הנהלת חשבונות היא הוצאה הכרחית בעסק ועל היא מוכרת ברשויות המס כהוצאה מוכרת, בדומה לשירותים מקצועיים נוספים , כגון: חשבות שכר, ייעוץ עסקי וכ"ו.

הוצאות משפטיות

ככלל הוצאות משפטיות נחשבות כהוצאות מוכרות בין אם מדובר בטיפול משפטי כשהעסק נמצא בצד התובע או הנתבע, ובין אם מדובר בהוצאות משפטיות בגין הכנת דו"חות למס הכנסה או להליכי מס.
לעומת זאת הוצאות משפטיות בגין תביעת נזיקין שגוררת שיפוץ או קניית רכוש חדש,
ההוצאות יוכרו רק בחלקן היחסי כיוון שהעסק ישמש בהם לאורך שנים, כגון: רכישת רישיון לשיווק מוצרים בארה"ב ואירופה, קבלת רישיון לניהול עסק וכ"ו.

כמו כן טיפול משפטי בעל אופי פלילי יוכר גם הוא כהוצאה מוכרת אך הוא כפוף למידת הפגיעה בחוקיות ובתקנת הציבור, במידה ומדובר בעברה בעלת מחשבה פלילית מוקדמת עם כוונה או פזיזות ההוצאה המשפטית לא תוכר לצורכי מס.

נסיעות ומוניות

הוצאת הנסיעות יוכרו כהוצאה מוכרת כמעט באופן גורף , ישנו סייג אחד האומר שאם מדובר בעובד שצריך להגיע לעבודה הנסיעות ינוכו ממשכורתו ויוכרו כהוצאות עבודה ולא כהוצאת נסיעות.

נסיעות לחו"ל

במידה והנסיעה היא נסיעה למטרת יצור הכנסה (נסיעה עסקית) ההכרה בהוצאות הינה מחולקת ומוגבלת בסעיפים הבאים :
• מחיר כרטיס הטיסה יוכר במלואו בידה ומחירו אינו עולה על מחיר כרטיס במחלקת עסקים, מכאן שבמידה וכרטיס נקנה למחלקה ראשונה יוכר הכרטיס רק בחלקו היחסי עד גובה העלות במחלקת עסקים
• הוצאות לינה – בשבעת הלילות הראשונים יוכרו הוצאות הלינה במלואן עד התקרה הקבועה בחוק, מהלילה השמיני ואילך תוכר ההוצאה רק בסכום המינימאלי ללינה הקבוע בחוק, במידה ומדובר בנסיעה של מעל ל 90 יום הוצאות הלינה יוכרו רק בסכום המינימאלי ללא הבדלה בשבוע הראשון .
חשוב לציין שבמידה ובין נסיעה לנסיעה אין שהיה של לפחות 14 יום בארץ יחשבו שתי הנסיעות לנסיעה אחת בכל הקשור להכרה בהוצאת הלינות.
• הוצאות שהייה אחרות במהלך הנסיעה לחו"ל נחשבות כהוצאות מוכרות ואף לא יחויבו בהצגת אסמכתאות להוצאתן בתנאי שאינן עוברות את הסכום המינימאלי הקבוע בחוק.
• הוצאת השכרת רכב בחול תוכר עד לתקרה מינימאלית הקבועה בחוק.
• הוצאות חינוך ילדים בחו"ל- במידה והנסיעה עולה על 10 חודשים ניתן לבקש הכרה בהוצאות חינוך לילדים מתחת לגיל 18 עד התקרה הקבועה בחוק .
(לעיתים ניתן לבקש הכרה נוספת מרשות המיסים להכרה בסכום ללא הגבלה בהתאם למקום המגורים בחו"ל ובתנאי הלימוד)
בכל הקשור לנסיעות לחו"ל יש לבדוק את התקרות לכל עניין ועניין בהתאם למדינה אליה נוסעים , במקביל יש לנהל דו"ח נסיעות לחו"ל המפרט את צרכי הנסיעה והוצאותיה בהתאם לדישה בחוק.
חשוב לציין כי במידה וישנו שילוב בין נסיעה עסקית לפרטית לא יוכרו ההוצאות כלל אלא אם ניתן לעשות הבחנה ברורה וודאית בהוצאות.

הוצאות לינה וארוחת בוקר בארץ

במידה ומסיבה עסקית יש צורך לצאת ללינה מחוץ לבית ולאכול בחוץ ההוצאה תחשב למוכרת כאשר אם מדובר על מרחק של פחות מ- 100 ק"מ יש צורך להראות הכרחיות של הנסיעה .בכל מצב ההוצאה תוכר עד לתקרה המוטלת בחוק.

כיבודים ואירוח

הוצאות כיבוד בסיסיות הנדרשות לצורך כיבוד אורחים יכרו רק בשיעור של 80% , הוצאות מזון ושתייה לעובדים יוכרו כהוצאות עבודה ואם זה פרטי אז לא יוכר כלל אלא אם מדובר באירוח אורחים מחו"ל ואז ההוצאה תוכר במלואה.

מתנות לעובדים , לקוחות ושותפים עסקיים

מתנות לחג לעובדים נחשבות כהוצאה מוכרת בתנאי שנזקפו לשכר העובד כהכנסת עבודה, באם המתנה היא לאירוע אישי של אחד העובדים גם כן ישנה הכרה בהוצאה למרות שלא נזקפה לשכר של העובד, מתנות ללקוחות / ספקים / בעלי קשר עם העסק יחשבו כהוצאה מוכרת רק אם יוכח הקשר העסקי בין הגורמים וזאת ע"י ניהול רישום מדויק מי קיבל ? מה קיבל? והיכן קיבל?
ברמת השקל ניתן לצלם שק או לשמור הזמנה לאירוע לצורך הוכחת ההוצאה.

תרומות

הוצאות אלו אינן נחשבות להוצאה עסקית ואינן מקדמות יצור הכנסה כלשהו ,
יחד עם זאת , ניתן להשתמש בתרומות למוסדות המוכרים לסעיף 46 להפחתת תשלומי מס הכנסה בשיעור של 35% מסך התרומה שניתנה.

מוצרי מזון וארוחות במסעדות

באופן כמעט גורף הוצאות אלו אינן מוכרות , אך ישנם מצבים בהם אם ניתן להוכיח שהיה צורך עסקי לאכול בחוץ ניתן יהיה להכיר בהוצאות עד גובה התקרה המותרת בחוק.

לימודים , השתלמויות וספרות מקצועית

לימודים לרכישת תואר ראשון \ שני או ידע בסיסיים אינם נחשבים להוצאה מוכרת ,
אך לעומת זאת, לימודים והשתלמויות שמיועדות לשמר את הקיים,
או לחילופין להגדיל את מאגר הידע הרלוונטי לעסקים ומכאן להגדיל את ההכנסות אכן יחשבו כהוצאה מוכרת .
ספרים, עיתונים וכתבי עת מקצועיים ייחשבו כהוצאה מוכרת.

דמי חבר לאגודות ולשכות מקצועיות

ישנם מקצועות רבים המאגדים תחת לשכות וארגונים מקצועיים, כגון: לשכת יועצי המס, עורכי דין , מתווכים וכ"ו, כל אלו הם הכרחיים לפעילות השוטפת של החברים בהם , ולכן יוכרו כהוצאה מוכרת במלואה.

בגדי עבודה

במידה והביגוד עונה על אחד מהתנאים הבאים הוא יחשב להוצאה מוכרת :
1. ניתן לזהות באופן בולט את ההשתייכות לעסק
2. על פי דין קיימת חובה לדרוש את הביגוד.
במידה והביגוד יכול לשמש רק לעבודה הוא יוכר במלואו , אך אם לביגוד יהיה גם שימוש אישי ההוצאה תוכר רק ב – 80% .

קנסות , דו"חות חנייה , שוחד וכ"ו

קנסות ודו"חות אינם נחשבים כהוצאה מוכרת, מתוך ההיגיון הפשוט של המחוקק שלא ייתכן שאדם יעשה עבירה ויפגע בחוק מצד אחד וייהנה מהפחתת מיסים מצד שני.
אפילו אם מדובר על מדינת עולם שלישי בה חייבים לשלם שוחד לשלטונות, מכיוון שבישראל שוחד איננו חוקי, כך גם ההוצאה בגינו לא תוכר בישראל כהוצאה מוכרת.

הוצאות פחת

במהלך המאמר הזכרנו הוצאות אשר לא יוכרו במלואן במהלך השנה השוטפת מכיוון שנועדו לשמש אותנו לטווח הארוך, למשל רכישת ציוד, מכונות, שלטים קבועים וכ"ו.
אם כך כיצד הוצאות אלו יקבלו ביטוי ויפחיתו לנו את תשלומי המיסים ?
התשובה פשוטה, אנו, (יועץ המס רו"ח), מעריכים לכמה זמן הנכס שרכשנו אמור לשרת את העסק, כלומר מהו אורך החיים הכלכלי של הנכס , ומחלקים את עלות הנכס למספר השנים שבהם הנכס אמור לשרת אותנו, כך לדוגמא: מכונה לייצור קפה צפויה לפעול 5 שנים והעלות שלה היא 50,000 ₪ , אנו נדרוש בכל שנה 20% מהעלות הראשונית שלה כהוצאה בצורה של הוצאות פחת, וכל נכס ואורך חייו הכלכליים.

מילה לסיום:
ישנם עוד מגוון תחומים בהם עולה השאלה האם הוצאה נחשבת למוכרת , ולא תמיד הכול הוא שחור או לבן ניסיתי לענות כאן על השאלות הנפוצות ביותר המטרידות כל עצמאי.

אנחנו דוגלים בשיטה של "כשיש סדר הכול יהיה בסדר" ולכן תקפידו לבקש חשבוניות בכל רכישה ואנו נעשה את המקסימום כדי שתשלמו את המינימום!

התחבר

איפוס סיסמה

סל הקניות שלך ריק כרגע.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

הסדרי נגישות

בבניין המשרדים קיימים הסדרי נגישות לבעלי מוגבלויות: בבניין בו פועלת החברה, ישנם שירותים נגישים המיועדים למבקרים עם מוגבלויות בכל קומה. כמו כן, קיימות חניות מיוחדות לנכים המגיעים למשרד ברכב ובעלי תו נכה, והן מסומנות בהתאם בחניונים הסמוכים. בנוסף, ניתן להשתמש במעליות הנגישות בבניין, והכניסות למבקרים עם מוגבלויות רחבות ומותאמות. כדי להבטיח נגישות מיטבית, נעשה שימוש בשיפוע בכניסה לבניין, המיועד לבעלי מוגבלויות וכיסאות גלגלים. כמו כן, ניתן להיכנס לבניין ולמשרדים עם חיית שירות.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים. רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.