במהלך העסקים השוטף, נפוץ המצב בו הלקוח דורש לקבל חשבונית מס, וזאת כתנאי לביצוע התשלום בפועל.
בדר"כ לאחר 30-90 יום החוב משולם, אנו מפיקים קבלה כחוק וממשיכים הלאה, אך מה קורה כאשר הלקוח נכנס להליך פשיטת רגל \ בורח מהארץ או סתם מסרב לשלם?

במצב כזה אנו בבעיה כפולה:

 1. בעת הוצאת החשבונית נרשמת הכנסה לזכותנו, אפילו שלא קיבלנו אותה בפועל, הכנסה אשר חייבת במס הכנסה \ מע"מ וביטוח לאומי .
 2. לא קיבלנו את הכסף בפועל מהלקוח, בעבור שירות או מוצר שסיפקנו.

במאמר זה נשתדל להציג את דרכי ההתמודדות שלנו עם מצב ביש זה.

תחילה נבדוק האם המצב אליו נקלענו עונה על ההגדרה של "חוב אבוד" .

חוב אבוד הוא חוב של לקוח שנוצר במהלך הפעילות העסקית, אשר אינו ניתן לגביה, או לחלופין שהסבירות לגבייתו נמוכה מאוד.
מצב זה נוצר כאשר הוצאה חשבונית מס ללקוח ,אשר שולם עבורה מע"מ וסופקה סחורה / שירות ללקוח אך אנו לא קיבלנו את מלוא התמורה עבורה.

חוב אבוד יוכר ככזה, רק לאחר שהוכח מעל לכל ספק כי עשינו כל שביכולתנו על מנת לגבות את החוב, כמו כן חוב אבוד יוכר ככזה גם במקרים הבאים:

 • הלקוח נפטר- ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימוש.
 • חברה בפירוק.
 • הלקוח עזב את הארץ- ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל.
 • בנסיבות מיוחדות כאשר הסכום אינו גבוה, רשאי הממונה האזורי להכיר בחוב כאבוד אם יוכח שנעשו מאמצים לגבות את החוב אך אלה לא הניבו תוצאות.

מה עושים בתכל'ס?

כדי שמע"מ וגם מס הכנסה יכירו בחוב כחוב אבוד עלינו לנקוט במספר צעדים :

 1. לשלוח מכתב למע"מ שבו יופיעו הפרטים הבאים:
  1. פרטי העסקה שבגינה נוצר החוב המדובר.
  2. פירוט של פעולות ומאמצים שביצענו לצורך ביצוע הגבייה, רצוי לצרף הודעות מייל, העתק של מכתבים , חוות דעת של עו"ד לגביי היתכנות ביצוע גביה עתידית, פירוט שיחות טלפון וכל מסמך אשר יחזק את טענתו כי עשינו את כל המאמצים האפשריים כדי לבצע גביה כהלכה.
  3. עובדות אחרות שרלוונטיות למקרה, למשל: פשיטת רגל של החברה, או בריחה של החייב לחו"ל, או חלילה הודעת פטירה וכ"ו.
  4. לצרף העתק של חשבוניות מס שהפיק ללקוח.
  5. פירוט של דו"חות מע"מ בו ניתן לראות כי אכן שילם את המע"מ בגין אותם חשבוניות שהוציא ללקוח.
 2. להמתין לפחות 6 חודשים מיום היווצרות החוב, אך לא יותר מ 3 שנים , כאשר במניין ה 3 שנים לא יחשבו התקופות שהלקוח היה בהליך של פשיטת רגל או דיונים משפטיים דומים שבסופם הוחלט כי הנ"ל פשט רגל.
 3. להוציא חשבונית זיכוי המפרטת אילו חשבוניות היא מבטלת, ולהצהיר עליה בחודש הדיווח שבו החוב הוכר כאבוד

חריג לעניין: בהתנהלות מול עוסקים מהרשות הפלסטינית תנאי ההכרה הם יותר גמישים, אך בדומה ל"חוב ישראלי" , יש חובה להוכיח שהמע"מ בגין חשבונות, חשבוניות רשות אלו שולם במסגרת הדו"ח החודשי למע"מ בט. 879

מה יוצא לנו מכל זה ?

 1. תחילה מקבלים החזר בגין המע"מ ששולם, כולל ריבית והצמדה.
 2. החוב מוכר כהוצאה מוכרת למס הכנסה וביטוח לאומי בשנה שבה הוכר כאבוד , עובדה שיכולה לחסוך אלפי ₪ בתשלומי מס באותה שנה.

"סוף מעשה במחשבה תחילה "

לקוחות שלא משלמים ונעלמים הינם חלק מהמציאות העסקית של ימינו, כאשר נקיטת אמצעי מניעה, יוכלו לצמצם ככל האפשר את הסבירות שאלו יוצרו, להלן 10 צעדים שיצמצמו באופן משמעותי קיום של חוב אבוד:

 1. קבלת בטחונות – שקים \ כ.אשראי.
 2. קבלת מקדמה על החשבון.
 3. החתמה על הסכם שכר טרחה \ הזמנת עבודה \ מייל ברור שמסדיר את היחסים, השירות שניתן , זמני תשלום ואמצעי תשלום. תמיד רצוי וטוב.
 4. ביצוע עבודה בהתאם לתשלום בפועל \ שיטת השלבים.
 5. החתמה על ערבות אישית בהתנהלות מול חברות בע"מ.
 6. ביצוע בדיקות מודיעין עסקי – BDI לפני ובמהלך נתינת שירות ללקוחות גדולים.
 7. בדיקה של הלקוח בגוגל – איתור תביעות משפטיות \ מודיעין עסקי גלוי.
 8. ניהול של לוח גביה מסודר לגביי כל חוב שמתחיל להתעכב.
 9. ביצוע ברטר \ סחר חליפין עם הלקוח תמורת השירות \ סחורה שקיבל.
 10. "גילוי מוקדם" – לנסות לזהות התנהגות חשודה, סגנון ואופי של האדם עמו אנו עושים עסקים, להפעיל את האינטואיציה אישית כלפיי הלקוח, כי לכל אחד מאתנו יש ניסיון חיים שיכול לחסוך לנו הרבה כסף במהלך הדרך.

לסיכום:
חובות אבודים הם מכה לכלכלה הישראלית בכלל ולעצמאי בפרט, אך אם כבר נקלענו למצב שכזה, כדאי להשתדל לצמצם נזקים ככל האפשר ע"י הכרת האפשרויות שהחוק מעניק לנו במצב זה, ולהפיק לקחים להמשך הדרך !

כותב המאמר אלון טהורי הינו חשבונאי ויועץ מס מוסמך בעל רישיון ייצוג של המוסד לביטוח לאומי המנהל משרד יועץ מס המתמקד בייצוג של חברות ועסקים מול רשויות המס, לרבות ייעוץ עסקי ותכנוני מס הכנסה.
אין בתוכן האמור משום המלצה, חוות דעת משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי; כמו כן אין התוכן הנ"ל מתיימר להיות מקיף או ממצה והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו.

מוכן להתקדם ולהשתדרג?

אני מזמין אותך לפנות אליי כבר היום, ואשמח להציע לך שירות מעולה שיקדם אותך משמעותית.
צריכים עזרה?