סקירה מקצועית:

הטרדה מינית במקומות העבודה הוא נושא חשוב ורגיש ועל כן גם למעסיקים וגם לעובדים .
במאמר זה נסביר מהי הטרדה מינית בעבודה, כיצד מתמודדים איתה וכמובן את אחריות המעסיק וחובותיו.

תחילה נסביר מהי בעצם הטרדה מינית:

הטרדה מינית היא אחת מחמשת הפעולות הבאות:

1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני, למשל:" אם תשכבי איתי תקבלי קידום".
2. מעשה מגונה, למשל: חשיפת אברים מוצנעים ללא הסכמה / נגיעה בעובדת לצורך גירוי מיני.
3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני כאשר הצד השני אינו מעוניין בהן, ישנם שני מצבים בהם גם לא הוכחה אי הסכמה , עצם הפעולה תוגדר כעבירה:

1. ניצול של יחסי מרות בעבודה. (מנהל מול עובדת \ ממונה ישיר )
2. ניצול יחסי תלות / חינוך או טיפול בקטין או בחסר ישע.

4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, על אף שאותו אדם הראה כי אינו מעוניין בהן .
5. התייחסות מבזה או משפילה למינו או נטייתו של אדם בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין עם לא. למשל: "הומואים מגעילים אותי".

אלו הן חמשת הפעולות אשר מוגדרות כהטרדה מינית אך זוהי איננה רשימה סגורה, ולכן כל מקרה ייבחן לגופו.

מהי אחריותו של המעביד?

מעביד מחויב לנקוט אמצעים סבירים, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדיו או ממונה מטעמו .
חלק מהאמצעים אשר המעסיק צריך לנקוט הם:

1. לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות כמו גם דרך יעילה לבירור ובדיקת התלונה.
2. לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית שמגיע לידיעתו ולעשות כל שביכולתו כדי שמקרה דומה לא יישנה
3. לעשות כל שביכולתו על מנת לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.
4. קביעה ופרסום של תקנון, מינוי ממונה ופרסום עיקרי החוק.

חשוב לציין שמעסיק שיש לו מעל ל 25 עובדים מחויב בנוסף לאמור לעיל לפרסם את דרכי הגשת התלונה ע"י המתלונן בנוסף לתקנות ולתקנון.
מעסיק שלא יעשה כן עלול להיות חשוף לתביעה ולפיצוי כספי במידה והתבצעה הטרדה מינית בעסקו.

מי יכול להגיש תלונה?

1. אחראי על הנושא כפי שהוגדר מבעוד מועד בעסק.
2. עובדי החברה כנגד אחד מעובדי החברה או כנגד אחד הממונים מטעמה.
3. אדם אחר שאינו מהחברה ולהתלונן על אחד מעובדי החברה או הממונים שלה שביצע הטרדה מינית במסגרת עבודה שביצע מטעם החברה, למשל :עובדת ניקיון או מאבטח וכל עובד \ נותן שירות חיצוני המועסק בשטחי משרדי החברה.
4. מיופה כוח מטעם העובד , אם עו"ד או עובד אחר המחזיק בייפוי כוח לנושא.

דגשים חשובים בכל הנוגע לבירור התלונה

לאחר הגשת התלונה בע"פ או בכתב המעסיק או האחראי מטעמו יפעל בין היתר לפי הדגשים הבאים:

 • יעדכן את המתלונן בנוגע לדרכי הטיפול בכל הנוגע בהטרדה מינית.
 • בירור התלונה ייעשה ביעילות וללא דיחוי.
 • האחראי יטפל בתלונה ללא שום נגיעה אישית ובמידה ויש לו איזה נגיעה אישית או לחילופין קשר אישי עם אחד מהצדדים יעביר את הטיפול בתביעה למישהו אחר.
 • האחראי ישמור על פרטיותם של שני הצדדים עד כמה שניתן ולא יחשוף כל פרט על החקירה.
 • האחראי לא ישאל פרטים על עברו המיני של המתלונן שאינו קשור למטריד.
 • האחראי יגן על המתלונן מפני המטריד וירחיק אותו ממנו עד להשלמת הבדיקה.
 • בתום הבירור יעביר את ממצאי הבדיקה שלו ללא דיחוי למעסיק.

 

טיפול המעסיק וסמכויותיו בכל הנוגע להטרדה מינית

 • הnעביד יישם את הוראות הסדר שפרסם בתקנון בכל הנוגע להטרדות מיניות.
 • המעסיק יפעל ללא דיחוי בתלונה.
 • יפעיל הליכים משמעתיים כפי שקבע מראש.
 • ימסור הודעה מנומקת בכתב למתלונן, למטריד ולאחראי בנוגע לפעולותיו.
  בקובץ המצורף ישנו גם תקנון לדוגמא אשר יכול לשמש עסקים תוך התאמה למסגרת הפעילות של העסק.
  את התקנון צריך לתלות במקומות בולטים ומרכזיים בארגון כגון: כניסה למעליות, מסדרון ראשי, חדר אוכל וכו', כך שכולם, עד אחרון עובדי הקבלן, יוכלו לקרוא אותו.
  מצורף – תקנון לתלייה במשרד לדוגמא

תקנון למניעת הטרדה מינית (חובות המעביד) התשנ"ח – 1988

מהי הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אחד מחמשת המעשים הבאים:

1.  סחיטת אדם לביצוע מעשה מיני – איום בסגנון "אם… אז…".
לדוגמה: מנהל המאיים לפטר עובדת אם לא תקיים איתו יחסי מין.

2.  מעשה מגונה –  נגיעות, ליטופים, חיבוקים, נשיקות, חשיפה פיזית וכו' בניגוד לרצונו של אדם.

3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני – אדם המציע שוב ושוב הצעות מיניות לאדם אחר בניגוד לרצונו.

4.  התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות – אדם המתייחס שוב ושוב באופן מיני לאחר בניגוד לרצונו.
לדוגמה: הערות מיניות כגון: "איזו חולצה סקסית", משלוח מיילים מיניים או בדיחות גסות למרות התנגדותה של העובדת.

5.  התייחסות מבזה או משפילה למין, למיניות או לנטייה המינית – הערות משפילות (גם הערות חד פעמיות) בקשר להיותו של אדם זכר או נקבה, לאופן שבו הוא מפגין מיניות או לנטייתו המינית.
לדוגמה: "מה זה החצאית הקצרה הזאת, את נראית כמו פרוצה".

 

מהי התנכלות ?

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית בתלונה או בתביעה על רקע הטרדה מינית. פגיעה זו נועדה בד"כ לצורך השתקת ההטרדה או לצורך נקמה במי שחשף אותה. הפגיעה אינה חייב להיות מופנית כלפי מי שהוטרד מינית, היא יכולה להיות מופנית גם כלפי מי שסייע או העיד לטובת הנפגע. המתנכל לא חייב להיות האדם שהטריד מינית, הוא יכול להיות חבר שלו, בן משפחתו, מנהל או עובד העובדים עימו וכיו"ב.
לדוגמה: המטריד, אנשים מטעמו או אנשים מטעם המעביד מזהירים את המוטרדת שאם תתלונן – תיפגע.
לדוגמה: מעביד המאיים על מבקשת עבודה, שאם תתלונן על כך שהטריד אותה – היא לא תתקבל לעבודה.
לדוגמה: מעביד המאיים על עובד המסייע למוטרדת, שאם ימשיך לסייע לה – ייפגע.

 

הטרדה והתנכלות ביחסי מרות

יחסי מרות הם יחסים לא שוויוניים שבהם המטריד בכיר יותר מהמוטרדת. הטרדה מינית או התנכלות מצד בעל מרות כלפי עובדת הכפופה לו חמורה במיוחד, מכיוון שהיא נעשית תוך ניצול של יחסי חוסר השוויון ביניהם.
1.  כשמתרחשת הטרדה מסוג הצעות חוזרות או התייחסויות חוזרות במסגרת יחסי מרות – המוטרדת אינה צריכה להראות את התנגדותה להצעות או להתייחסויות המיניות. החוק רואה אותה מראש כאילו התנגדה לכך.
2.  גם רומן הכולל יחסים מיניים בהסכמה אסור כל עוד קיימים יחסי מרות. ממונה המעוניין לקיים רומן בהסכמה עם כפיפה חייב ליזום את ניתוק יחסי המרות כבר בתחילת הקשר + לדווח על הקשר להנהלה.
3.  הענות בעל מרות לחיזור או פיתוי של כפיפים לקיים יחסים מיניים עימם אסורה.
גברים ונשים
התקנון כתוב בלשון נקבה מאחר שרוב הנפגעות מהטרדה והתנכלות הן נשים. עם זאת החוק אוסר באותה מידה הטרדה מינית והתנכלות גם כלפי גברים.

מה יכול נפגע מהטרדה או התנכלות לעשות

1.  הליך פלילי – להתלונן במשטרה (בד"כ במקרים חמורים).
2.  הליך אזרחי – להגיש תביעה אזרחית בבית משפט / בבית הדין לעבודה כלפי המטריד, המתנכל והמעביד.
3.  הליך משמעתי – להגיש תלונה במקום העבודה.
הנפגע הוא שבוחר באילו מההליכים הללו לנקוט, והוא יכול לנקוט יותר מהליך אחד לבחירתו.
איסור חמור בארגון
הטרדה מינית והתנכלות אסורות עפ"י החוק. הן מהוות עבירת משמעת חמורה במקום העבודה. חברת… (שם הארגון) מתייחסת בחומרה לכל מקרה של הטרדה או התנכלות, ודורשת ממנהליה ומעובדיה להימנע מהן.
במקרה של ספק – יש לנהוג לפי האפשרות המחמירה. חברת… (שם הארגון) דורשת מעובדיה ובעיקר ממנהליה לעשות כל שביכולתם בכדי למנוע מעמיתיהם לעבודה ומהכפופים להם לבצע מעשים כאמור.
האיסור חל לא רק על ההתנהגות בתוך המשרד, אלא בכל מקום בו מתקיימת פעילות מטעם העבודה, בכלל זה נסיעות, פגישות בחוץ, טיסות לחו"ל וכו'.
האיסור חל גם ביחס לעובדי קבלן, עובדים זמניים, לקוחות וספקים.

קבלת מידע והגשת תלונה

התקנון הנוכחי הינו תקציר ההוראות בחוק. כל עובד זכאי לקבל מהאחראית למניעת הטרדה מינית מידע מלא ומפורט הכולל את החוק, התקנות והתקנון השלם וכן מידע על פעולות הדרכה בנושא זה המתקיימות בחברה.
כל עובד זכאי להגיש תלונה על הטרדה או התנכלות אצל האחראית למניעת הטרדה מינית. התלונה תתברר תוך שמירה על כבודם ופרטיותם של כל הנוגעים בדבר. במידת הצורך תינתן למתלוננת הגנה מפני הנילון בתקופת הבירור.

כותב המאמר אלון טהורי הינו חשבונאי ויועץ מס מוסמך בעל רישיון ייצוג של המוסד לביטוח לאומי המנהל משרד יועץ מס המתמקד בייצוג של חברות ועסקים מול רשויות המס, לרבות ייעוץ עסקי ותכנוני מס הכנסה.
אין בתוכן האמור משום המלצה, חוות דעת משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי; כמו כן אין התוכן הנ"ל מתיימר להיות מקיף או ממצה והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו.
 

מוכן להתקדם ולהשתדרג?

אני מזמין אותך לפנות אליי כבר היום, ואשמח להציע לך שירות מעולה שיקדם אותך משמעותית.
צריכים עזרה?