בימים אלו אנו מתקרבים לסיומה של שנת המס 2015 המסתיימת ביום 31.12.15, וברצוננו לסייע לכם מצד אחד להפחית את נטל המיסים ככל האפשר, ומצד שני, להיערך להכנת הדו"ח לשנת 2015 בצורה הטובה ביותר.
במאמר זה קיבצנו עבורכם את מיטב הטיפים וההנחיות המקצועיות שיסייעו לנו להגשים מטרה זו.

חשוב להדגיש כי שיתוף הפעולה שלכם – הוא המפתח להצלחה של כולנו ☺
חלק א – מקטינים מיסים – פעולות לביצוע לקראת סיום השנה.

 • הפקדות לקופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ואובדן כושר עבודה.
 • הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות
 • חובות אבודים

חלק ב – מתכוננים להגשת דו"ח שנתי 2015

פירוט המסמכים לאיסוף והפעולות שכדאי לבצע לקראת הכנת הדו"ח השנתי.

חלק ג – ניהול וספירת מלאי כהלכה

הסבר והדרכה קצרה בביצוע ספירת מלאי כהלכה

חלק ד – עדכונים שוטפים

חלק א – מקטינים תשלומי מיסים – פעולות לביצוע לקראת סיום השנה :

הפקדות לקופות גמל \ קרנות השתלמות \ קרנות פנסיה \ ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

כידוע, אחת הדרכים להקטנת החיובים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוא ביצוע הפקדות לאפיקי חיסכון וביטוח שהמדינה מבקשת לעודד, כגון: קרן השתלמות לעצמאים, קרן פנסיה לעצמאים, תשלום לביטוח בגין אובדן כושר עבודה, תשלום בגין ביטוח חיים וכ"ו.

פירוט התקרות נועד כדי לעדכן מה ההפקדה המקסימלית בכל אפיק, כאשר גובה ההפקדות האופטימלי יתבצע מול משרדנו בהתאם לבקשתכם.

ביצוע הפקדות לקרן השתלמות – הסכום המקסימלי להפקדה לצורך הפחתת מיסים הינו 18,410 ₪ לשנה כאשר החיסכון המקסימלי במס עומד כ- 6,000 ₪ .
ביצוע הפקדות לקרן פנסיה – הסכום המקסימלי להפקדה לשנה לצורך הפחתת מיסים הינו 33,408 ₪ ,כאשר החיסכון המקסימלי במס עומד על כ 16,236 ₪
הפקדות בביטוח מפני אובדן כושר עבודה – הסכום המקסימלי להפקדה לשנה לצורך הפחתת מיסים הינו 15,552 ש"ח , כאשר החיסכון במס הכנסה וביטוח לאומי עומד על כ 6,000 ₪ .

חשוב לציין כי הייעוץ שלנו בנושא איננו מחליף את ייעוץ בנושא פנסיה וביטוח, שאותו כדאי להסדיר מול סוכן ביטוח ופנסיה בכל מקרה.

הקדמת הוצאות:

בעקרון רצוי להקדים הוצאות אשר ממילא העסק צפוי לעמוד בהם , למשל:
ביטוחים מקצועיים , ציוד משרדי, חובות לספקים ונותני שירות, הוצאות פרסום מראש,
השלמה של הפקדות לסוציאליות לעובדים (פנסיה \ א.כ.ע \ פיצויים) , טיפולים תקופתיים לרכב , דמי חבר בלשכות מקצועיות, תשלומי חובות לביטוח לאומי למעסיק ולעצמאי , שיפורים במושכר \ שיפוצים וצביעה וכיוצ"ב.
חשוב לשים לב לטעות נפוצה:
רכישת ציוד קבוע אינה מקטינה את נטל המיסים, אלא רק את המע"מ לעוסק מורשה ,
ולכן רכישת ציוד קבוע, בסכום שמעל ל 1,000 ₪ , פחות כדאי מבחינת החיסכון במיסים.

דחיית הכנסות:

במידת האפשר רצוי לדחות את קבלת ההכנסות לחודש ינואר במידת האפשר, דוגמאות נפוצות:
קבלת שק דחוי אשר נרשם והתקבל בשנת 2015 , אך תאריך הפירעון הוא בשנת 2016.
הכנסות מחיובי כרטיס אשראי.
היתרון בדחיית ההכנסות הוא בכך שההכנסה תיזקף לשנת 2015 וגם החיוב לתשלום המע"מ יידחה בהתאם.

חובות אבודים – סקירה קצרה :

אלה הם חובות של לקוחות, שקיבלו מאתנו חשבונית מס, אינם יכולים לעמוד בתשלום חובותיהם.
עם לקוחות אלו מוטב להגיע להסכם עד 31 בדצמבר, או עד מועד עריכת הדוחות הכספיים,
וזאת במטרה שהחוב האבוד יותר לניכוי בשנת המס העכשווית ולא בשנה הבאה.
לשם כך רצוי להוציא תעודת זיכוי \ חשבונית מס זיכוי ללקוח ולקבל ממנו אישור על קבלתה.

חובות אבודים:

רצוי להקדים ולסכם טיפול בחובות בעייתיים, דהיינו: לקבוע את סכום החוב האבוד כפי שמוסכם עם החייב ולרשום אותו בחשבונות או להביא לסיום הליכי גבייה או פשרה.
דבר זה יקל את תביעת ההוצאה לצורכי מס.

אלו ההנחיות העיקריות בנושא:

א. חוב אבוד יוכר רק אם הוא עסקי וכבר הוצאנו חשבונית מס ללקוח.
ב. החוב בלתי אפשרי לגבייה (למשל, החייב פשט את הרגל או שהוא חברה בפירוק).
ג. חייב להתקיים התנאי, שיום פירעון החוב פירעון החוב הוא בסוף שנת 2015.
אם מועד פירעון החוב הוא לאחר תאריך המאזן והחייב עדיין פעיל, לא קיים חוב אבוד,
גם אם לאחר מכן כאשר הגיע מועד הפירעון החייב פשט את הרגל
ד. מומלץ להיערך ולפעול לאיסוף ההוכחות אשר מראות את פעולת גבייתם של החובות,
לרבות פנייה אל עורכי דין ואף הגשת תביעה משפטית.

חלק ב – מתכוננים להגשת הדו"ח השנתי לשנת 2015

 1. מומלץ לבצע בדיקה נוספת של קיום חשבוניות הכנסה שטרם הועברו לידינו והוצאות נוספות לצורך הגדלת הוצאות מוכרות והיערכות לביקורות ניהול ספרים.
 2. יש להמציא טופס 106 מהמעביד שלך ושל בן/בת הזוג (במידה ושני בני הזוג עובדים ) .
  אם הנך או בן/בת הזוג מועסק/ת בכמה מקומות עבודה – נא להמציא טופס 106 מכל מעביד.
  לידיעתכם : מעסיקים חייבים מתוקף חוק לשלוח לעובד ט.106 לקראת סוף חודש מרץ, ולכן אם חל עיכוב לאחר מועד זה יש ליצור קשר ולבקש.
 3. רצוי לרכז קבלות מקוריות בגין תרומות ששולמו השנה בכדי לקבל זיכוי נוסף ממס הכנסה.
 4. יש להעביר אישורי הפקדות לקרן השתלמות, פנסיה ולפוליסות אובדן כושר עבודה וביטוחי חיים .
 5. לבעלי משכנתא, כדאי להביא אישור היתרות השנתי אליו מצורף אישור תשלום לביטוח חיים.
  לידיעתכם : חברות הביטוח נוהגות לשלוח אישור לקראת סוף חודש מרץ, ולכן אם חל עיכוב לאחר מועד זה יש ליצור קשר ולבקש.
 6. למשלמים בגין אחזקת קרוב במרכז רפואי, יש להביא קבלות מקוריות על תשלום למוסד מוכר, וכן אישור רפואי כי קרוב המשפחה אכן במצב סיעודי.
 7. מתנות לאירועים משפחתיים של לקוחות , ספקים ועובדים מוכרות כהוצאה לצרכי מס, ולכן ניתן להביא צילומי שקים שניתנו כמתנה ואנו כבר נדרוש אותם כהוצאה .
 8. לקוחות שפדו השנה קרנות השתלמות \ פנסיה \ ביטוחים וכ"ו מתבקשים להעביר אלינו אישורי ניכוי מס במקור או לחלופין אישורי פדיון מחברות הביטוח והפנסיה.
 9. לקוחות המעסיקים עובדים מתבקשים להחתים את כלל עובדיהם על טופס 101 חדש לשנת 2016 כולל צילום ת.ז וספח. ( גם לעובדים וותיקים – בכל שנה יש למלא טופס 101 חדש).
 10. אישור מועצה \ עירייה על מגורים ביישובי קו עימות בשנת המס 2015.
 11. מסיימי תואר ראשון \ שני \ דוקטורט מתבקשים להביא אישור זכאות לתואר .
 12. אישור רפואי ואישור של וועדת השמה של משרד החינוך בגין טיפול בילדים נטולי יכולת .ילדים אשר אובחנו כלקויי למידה, צריכים לצרף אישור מוועדת השמה לחינוך המיוחד.
 13. יש לעדכן ולהעביר מסמכים על הכנסות שאינן חייבות במס, למשל: חוזה שכירות לבעלי הכנסה משכר דירה למגורים, סיוע של קרובי משפחה, קצבאות ביטוח לאומי ,פיצויים מגרמניה, זכיה בהגרלות , מתנות מאירועים משפחתיים, ירושות וכ"ו. המסמכים הללו חשובים מכיוון שבעזרתם נסביר את הגידול בנכסים וברמת המחיה לרשויות המס.
 14. בעלי הכנסה פנסיה \ קצבה \ פוליסת אובדן כושר עבודה , יש לקבל ט.106 מכל מקור הכנסה .
 15. ללקוחות שנוכה להם מס במקור , יש לרכז אישור שנתי מכל לקוח. (ט.856 לשנת 2015).
 16. בעלי תיק ניירות ערך או חסכונות צריכים לבקש מבית ההשקעות \ הבנקים אישור שנתי על ניכוי מס במקור מניירות ערך וריבית לשנת 2015. (טופס 867)
 17. רשימת לקוחות חייבים מפורטת.
 18. רשימת שקים דחויים שנתקבלו מלקוחות לפירעון לאחר ה 31.12.15 .
 19. רשימת ספקים ונותני שירות שאנו חייבים להם כסף .
 20. רשימת שקים עסקיים דחויים לאחר יום 31.12.15.

חלק ג – ניהול וספירת מלאי כהלכה

ניהול וספירת מלאי

 • במידה והנך מחזיק במלאי עליך לבצע ספירת מלאי ליום 31.12.15. יש לערוך את ספירת המלאי עד לתאריך זה.
 • בכל מקרה שבו מתבצעת ספירת המלאי לא במועד 31 לדצמבר יש לדאוג לביצוע רישום מדויק של המלאי \ מוצרים הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד ספירת המלאי לבין המועד החוקי.
 • רשימות המלאי יכללו את כל המוצרים \ סחורה אשר בבעלות או ברשות העסק. וכן מוצרים השייכים לאחרים . (קונסיגנציה), ונמצאים ברשות העסק ירשמו ברשימה נפרדת תחת הכותרת "מלאי בהשאלה".
 • יש לערוך רשימה נפרדת לגבי טובין אשר בבעלות העסק ונמצאים אצל אחרים.
 • הרשימות חייבות לכלול את: פירוט הטובין , יחידת מדידה , כמות מחיר ליחידה בערכי רכישה.
  את הרשימות יש לערוך לפי הקבוצות הבאות:
 1. מוצרים מוגמרים, חומרי גלם, וחומרי עזר ועיבוד במידה ויש.
 2. לאחר הספירה: במועד מאוחר יותר ניתן להעריך את השווי הכספי של המלאי,
 3. השווי יחושב לפי מחיר עלות או מחיר שוק – הנמוך מבניהם (לא כולל מע"מ ).

מלאי ללא ערך \ ללא נחיצות עסקית

 • מלאי מת – יש לרשום ברשימה נפרדת ולחשב לפי ערך המימוש תוך ציון עלות מקורית.
 • מלאי להשמדה: לפני השמדת המלאי יש לדאוג לעדכן אותנו בכדי שנעדכן את הרשויות בנושא.
 • ניתן ליצור עמנו קשר לקבלת הנחיות נוספות בנושא.

חשוב לזכור !
רשימות המלאי הנן חלק בלתי נפרד מספרי החשבונות של העסק ויש לשמרן במשך 7 שנים.
יש לערוך את הרשימות בדיו לציין את מקום אחסון המלאי למספר את דפי הרשימות
מראש ולהחתים את מבצע הספירה על כל עמוד הנספר על ידו.

 

חלק ד – עדכונים שוטפים

בכדי שנוכל למצות את הטבות המס המגיעות לכם, חשוב מאוד לעדכן אותנו על כל שינוי אשר יכול לשפר את מצבכם מול רשויות המס, ולכן אנא עדכנו אותנו במקרים הבאים:

 • עדכוני כתובת – עברתם דירה \ החלפתם משרד \ מקום עיסוק.
 • עדכון במצב המשפחתי – נולדו ילדים \ חתונה \ גירושים להבדיל.
 • עדכון חשבון בנק \ אמצעי תשלום – במידה והשתנה חשבון רצוי לעדכן \ להחליף שקים אצלנו.
 • עדכון על עיסוק – אם חל שינוי משמעותי בעיסוקכם אנא עדכנו אותנו.
 • עדכון דרכי התקשרות – אם החלפתם אי מייל \ מספר טלפון במשרד \ טלפון נייד מוזמנים לעדכן.

לכל בירור או שאלה הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר

מוכן להתקדם ולהשתדרג?

אני מזמין אותך לפנות אליי כבר היום, ואשמח להציע לך שירות מעולה שיקדם אותך משמעותית.
צריכים עזרה?