התאגדות עסקית – עצמאי, שותפות או חברה בע"מ

אחת השאלות הגדולות המעסיקות כל בעל עסק היא כיצד לשפר את ה"שורה התחתונה", או במילים אחרות כיצד נרוויח יותר ונשלם פחות מיסים למדינה.

אחת הדרכים הנפוצות היא לשנות את צורת ההתאגדות שלנו מעצמאי לשותפות או לחברה בע"מ, כאשר אין באמת תשובה מוחלטת ונכונה לכלל העסקים, כי מעבר לשיקולי מס חשבונאיים, ישנם שיקולים נוספים, חשובים לא פחות, אשר דורשים התייחסות מקצועית ותשומת לב , ונציג את עיקרי הדברים:

1. שיעורי מס וביטוח לאומי :

עצמאי – ישלם על רווחיו מס הכנסה שיכול להגיע עד 48% כאשר החל מרווח נקי שנתי של 800,000 ₪ גובה המס עולה מגיע ל 50% מהשקל הראשון, ביטוח לאומי הממוצע הוא 14% .
בקיצור נטל המס לעצמאי המרוויח 250,000 ₪ הוא 30% בממוצע.
נטל המס על עצמאי המרוויח 850,000 ₪ בשנה הינו 42.86% בממוצע – כבד.

שותפות – שיעורי המס יהיו זהים לאלו של העצמאי, אך היתרון הגדול הוא שהרווח מתחלק לפי מספר השותפים, או לפי אחוזי השליטה בשותפות, מתאים בעיקר בעסקים משפחתיים או בין חברים. הניסיון מלמד שבמקום להקים שותפות , עדיף שעיקר העסק ינוהל על שמו של אדם אחד, בעוד שותף נוסף ימשוך רווחיו בצורה של דמי ניהול או מתן שירותי שיווק, כך במקרה של "פירוק שותפות" לא יהיה ההכרח להקים פעילות חדשה .

חברה בע"מ – מכיוון שלחברה אין חובה לשלם ביטוח לאומי , המיסוי על פניו אמור להיות נמוך יותר, אך בפועל השאלה היא כיצד אנו מושכים את הרווחים מהחברה, וישנן 3 אפשרויות עיקריות :

1. ניתן למשוך מחברה בע"מ רווחים בצורה של משכורת, אשר היא זהה לשיעור המס של העצמאי .
2. ניתן למשוך רווח כדיבידנד בו המס לאחר מס חברות 26.5% ועוד 30% מיסוי של בעל השליטה, הוא 48.55% במצטבר.
3. ניתן גם לקחת הלוואה מהחברה בה המס הוא למעשה הריבית שעומדת על כ 6% שנתי.

כלומר לאור כל הנתונים , בשורה התחתונה, מבחינת שיקול של נטל המס המסקנה היא שכדאי להתאגד כחברה רק אם מדובר על פעילות עסקית אשר מניבה רווחים בסכום של כ 800,000 ₪ שנתי.
במאמר מוסגר עד משיכת רווחים של 518,000 ₪ שנתי רצוי למשוך משכורת מהחברה, מעל כבר כדאי לבחון משיכה של דיבידנד.

2. כיסוי ביטוחי :

1. עצמאי אמנם משלם דמי ביטוח לאומי בשיעור גבוה, ולעיתים דמי הביטוח לאומי יהיו נטל כבד יותר מהתשלום למס הכנסה, כך שבפועל עד רווח של 200,000 ₪ שנתי נטל הביטוח לאומי גבוהה יותר מנטל של מס הכנסה.
יחד עם זאת, חלק מהתשלום לביטוח לאומי מעניק הטבת מס בכך ש 52% מהתשלום מהווה מבחינתו הוצאה מוכרת לכל דבר, כך שבמדרגות הרווח הגבוהות יכולה להגיע הטבה זו לחיסכון של 13,808 ₪ במס הכנסה.
כמו כן, בסיס ההכנסות של העצמאי הינו הבסיס לחישוב גמלאות לביטוח לאומי, דמי פגיעה במקרה של תאונת עבודה או דמי לידה במקרה של לידה.
גמלאות אלו יכולות להגיע לעשרות אלפי שקלים, ולכן יש תמורה בעד האגרה, יחד עם זאת, בשוק קיימות פוליסות זולות הרבה יותר, אשר יכולות להעניק כיסוי ביטוחי נרחב יותר.

2. בעל שליטה בחברה ימשוך משכורת בדר"כ בהתאם לצרכים האישיים שלו, שמסתכמים בכיסוי כלכלת משק הבית וסכום נוסף לחיסכון וביטוח אישי, החיסרון הוא שבזמן תביעת גמלה מביטוח לאומי תידרש מבעל השליטה הוכחה מוגברת של קיום יחסי עובד מעביד בינו לבין החברה מצד אחד, ומצד שני הכיסוי הביטוחי יהיה בהתאם למשכורת שמשך.
האם מדובר על יתרון או חיסרון – כל מקרה לגופו, מי שמושך סכומים גבוהים כמשכורת, מבצע העברות בנקאיות סדירות לחשבונו האישי ייהנה מכיסוי ביטוחי רחב, ולהיפך.

3. תזרים מזומנים \ כסף חופשי :

1. עצמאי נדרש לשלם כמעט באופן מיידי את מלוא המס הנדרש ממנו על מלוא הרווחים שמציג גם למס הכנסה וגם לביטוח לאומי, עובדה אשר מקשה על ניהול תזרים מזומנים והקצאת כספים לטובת פיתוח עסקי, רכישת מלאי , תשלום משכורות והתחייבויות שוטפות.

חשוב לציין , כי עצמאי אשר משלם דמי ביטוח לאומי נמוכים, יקבל כיסוי ביטוחי בדיוק לפי הסכומים ששילם, ולכן כדי ליהנות מכיסוי ביטוחי התואם את גובה ההכנסות יש לשלם דמי הביטוח הלאומי בהתאם לרווח הקיים בעסק.
להרחבה בעניין ראו את תקנת ביטוח לאומי "גמלה חוסמת".

2. לאור העובדה שחברה משלמת על רווחיה "מס חברות" בשיעור של 26.5% החל מהשקל הראשון ועד השקל האחרון, כאשר המושג "רווחיה" הוא לאחר תשלום משכורת וסוציאליות לבעל השליטה, לעומת נטל המיסים הכולל על העצמאי ברמת רווח של 250,000 עומדת על שיעור דומה ובסכומים גבוהים יותר יכולה להגיע למעל 40% מס בחודש.
כלומר קיימת דחיית תשלום מס משמעותית של החברה לעומת העצמאי,
עובדה ידועה היא שבין 70% ל 90% מהעסקים בגלל קשיי תזרים מזומנים.

4. תדמית עסקית

כידוע בעולם העסקים, הרושם והתדמית מהווים מרכיב חשוב בגיוס ומשיכת לקוחות; פעילות עסקית המאוגדת כחברה בע"מ יוצרת רושם חיובי יותר ורציני יותר אל מול התאגדות כעצמאי , וזאת לאור מסיבות רבות: תפיסה ציבורית שחברה בטוחה ומבוססת יותר מעצמאי, קיום ביקורת מדוקדקת על ספרי החשבונות של החברה , קיום של דירקטוריון ומבקרי חוץ \ פנים בחברות הציבוריות ועוד .

5. גיוס הון והגנה על הון המושקע בעסק

עסק אשר ירצה לגייס כספים ממשקיעים במטרה להרחיב את פעילותו או לחלופין להקטין את הסיכונים של בעליו, יכול לעשות זאת באמצעות מכירת מניות בחברה תמורת הזרמת כספים מבעלי עניין בחברה, כאשר המהלך חוקי , פשוט ושקוף לרשויות המס.
במהלך כזה המשקיע מקבל את הזכות לקבלת רווחים מפעילות עסקית מפוקחת ומבוקרת מבחינה כספית ברמה גבוהה ע"י אנשי מקצוע .
כמו כן, הלוואת בעלים לחברה נושאת ריבית והפרשי הצמדה אשר מהווים מצד אחד הכנסה פטורה ממס לבעל המניות ומצד שני נחשבת כהוצאה מוכרת לחברה עצמה , כך שהמשקיע נהנה משתי העולמות.
לעומת זאת, מהלך זה כמעט בלתי אפשרי בהתאגדות של עצמאי, וזאת לאור העובדה שגיוס הון אצל העצמאי פירושו קבלת אחריות על כלל היבטי השותפות, וחובת דיווח מוגברת ברשויות המס .
(פתיחת תיק ודיווח שוטף למע"מ וחובת תשלום ביטוח לאומי על הרווחים).

6. הגבלת אחריות פלילית וכספית

אחד היתרונות הבולטים בהתאגדות כחברה בע"מ היא שאחריות בעלי המניות מוגבלת עד לגובה סכום הון המניות שהוקצה להם , אך חשוב להדגיש שסכום זה איננו סופי ומוחלט אל מול הגורמים הדורשים ערבות אישית כמו בנקים ואחרים הדורשים ערבות אישית. (ערבות אוואל).

יחד עם זאת, אל בדומה אל מרבית הגופים , אל מול רשויות המס ההתייחסות היא כאל אישיות משפטית נפרדת, ולכן במקרה של חובות לרשויות לא ניתן "לרדת" אל נכסי בעלי המניות , אלא במקרים שבהם תוכח כוונה פלילית ברורה.
האחריות המוגבלת באה לידי ביטוי גם במקרים בשטחים נוספים בהתנהלות העסקית של החברה , כגון: הפרות חוזים , חשיפה לתביעות אזרחיות וחובות דיווח במרבית המקרים .
כמובן שישנם יוצאי מהכלל כגון : היבטים של אחריות מקצועית ועבירות שבהן ניתן להוכיח שהחברה נטלה סיכון בלתי סביר בפעילותה או שהפרה חוק במזיד.

7. אורך חיים לא מוגבל

אורך חייו של עסק של יחיד או שותפות מוגבל לאורך חייו ולמצב בריאותו של בעל העסק, בעוד חברה בע"מ יכולה להתקיים ללא תלות בגיל בעלי המניות שבה, וכל עוד לא פורקה וחוסלה אל מול רשם החברות, הרי שישנה האפשרות שתמשיך לפעול.

למה ולמי זה טוב ?

במהלך חייו יוצר עסק מוניטין , לקוחות, יחסי אמון אל מול רשויות המס , בנקים , ספקים, צוות עובדים ועוד.
בפטירה של בעל עסק או אחד מהשותפים בשותפות, כל הנכסים הללו יכולים לרדת לטמיון.
בחברה בע"מ פטירה של אחד מבעלי המניות לא משפיעה על הפעילות העסקית בהיקף דומה, וזאת בהתאם לעקרון "האישיות המשפטית הנפרדת" אשר הופך את החברה לגוף אשר צובר זכויות וחובות במנותק מבעלי המניות ומנהליו.
חשוב לזכור שחברה בע"מ אשר צברה הפסדים ברבות השנים תוכל לקזז אותם כנגד רווחים עתידיים שיהיו לה, בעוד בעסק העצמאי , בעת פטירת בעל העסק או פירוק השותפות התיקים ברשויות המס נסגרים, עובדה אשר מאפסת את יתרת ההפסדים בפעילות העסקית וכמובן הופכת כל הסכם שהיה בעבר מול מס הכנסה ללא רלוונטי. (הסכמי שומה אחרי ביקורת או דיון ).

8. עלויות בגין מקצועיות ושונות

אחד החסרונות הבולטים בהתאגדות בחברה היא העליות המקצועיות והמשפטיות בניהול, הקמה ופירוק חברה בע"מ, אשר בדר"כ גבוהות יותר מניהול של עסק עצמאי בהיקף דומה.

חברה בע"מ מחויבת בניהול מערכת הנהלת חשבונות כפולה, ביקורת של רו"ח על ספרי הנהלת החשבונות בדו"ח השנתי, התנהלות מול רשם החברות באמצעות עו"ד, תשלום אגרה שנתית לרשם החברות וכ"ו.

9. מכירה \ פיצול \ מיזוג

מיסוי הרווח במכירת פעילות עסקית בחברה הוא גבוה יותר מאשר במכירת עסק של עצמאי, עובדה אשר יכולה להתבטא בעשרות ואף מאות אלפי ₪ .
חברה בע"מ יכולה לפצל את פעילויותיה לחברות קטנות יותר, בצורה של חברות בנות אשר בשליטתה, ובכך לצמצם סיכונים כספיים ומשפטיים מצד אחד, ומצד שני לקבל מהחברות הללו רווחים פטורים ממס .
לחברה יש יתרון עצום על העצמאי בכך שהיא יכולה לרכוש עסק בהפסדים, ובכך לקזז את הרווחים הקיימים אצלה, כמובן בתנאי שמדובר על עסקה שאינה מלאכותית, בעוד לעצמאי אין את האפשרות הזו.

10. דרישת רשויות החוק

ישנם מצבים בהם החוק מחייב אותנו להתאגד כחברה בע"מ כתנאי בסיסי לקבלת רישיון או הטבות מס שונות, כך למשל: חוק עידוד השקעות הון אשר מעניק הקלות במס מחייב את העסק להתאגד כחברה בע"מ, או לחלופין בכדי
להירשם בבורסה לניירות ערך קיימת חובה להתאגד כחברה ועוד.
במצבים אלו שיקול זה מכריע את הכף לכל הדעות.

לסיכום:

כפי שראינו בחירה בצורת התאגדות עסקית היא לא עניין פשוט והתשובה איננה חד משמעית, אלא משתנה מעסק לעסק, יחד עם זאת בחירה מושכלת יכולה לחסוך אלפי שקלים ולהעניק לנו יתרונות משמעותיים אל מול המתחרים, ולכן בכל מקרה רצוי להיעזר באיש מקצוע בהחלטה כבדת משקל זו.

התחברות

איפוס סיסמה

סל הקניות שלך ריק כרגע.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

הסדרי נגישות

בבניין המשרדים קיימים הסדרי נגישות לבעלי מוגבלויות: בבניין בו פועלת החברה, ישנם שירותים נגישים המיועדים למבקרים עם מוגבלויות בכל קומה. כמו כן, קיימות חניות מיוחדות לנכים המגיעים למשרד ברכב ובעלי תו נכה, והן מסומנות בהתאם בחניונים הסמוכים. בנוסף, ניתן להשתמש במעליות הנגישות בבניין, והכניסות למבקרים עם מוגבלויות רחבות ומותאמות. כדי להבטיח נגישות מיטבית, נעשה שימוש בשיפוע בכניסה לבניין, המיועד לבעלי מוגבלויות וכיסאות גלגלים. כמו כן, ניתן להיכנס לבניין ולמשרדים עם חיית שירות.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים. רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.