הוצאת חשבונית ללקוח שבדיוק העביר לנו שק או מזומן היא פעולה קלה ושגרתית למרבית העצמאיים, אך מה עלינו לעשות כאשר העסקה מתפוצצת שעה לאחר שהעברנו ללקוח את החשבונית?
או לחלופין כשהלקוח מתחרט ומחליט להקטין את ההזמנה או השירות שסוכם עליו מראש?
במאמר זה נשתדל לסקור בקצרה את דרכי הפעולה האפשריות במצבים אלו, במטרה לצמצם את "תאונות המס" שיכולות לקרות לנו מאי ידיעת החוק.

הקדמה:

חשבונית מס היא מסמך משפטי אשר צריך לתת לנו פרטים של עִסקה בין קונה ומוכר ובין נותן שירות למקבלו ,כמו למשל: כמות והמחיר המוסכמים של המוצר או השירות אשר סופקו במהלך עסקה בודדת או מספר עסקאות.
כאשר מדובר על חשבונית מס על הוצאה עסקית, היא מהווה אסמכתא שעל פיה ניתן לקבל החזר מס תשומות ממע"מ.
כאשר היא מופקת על ידינו כהכנסה , היא מחייבת אותנו, העוסקים המורשים במע"מ לתשלום ועל כן כל שינוי בה חייב להיעשות בהתאם לכללים מסוימים אותם נפרט כאן.

ולפרקטיקה:

ראשית יש להבחין בין 3 מקרים אפשריים לביטול / תיקון חשבונית מס שהופקה:

1. כאשר חשבונית המס המקורית עדין לא ניתנה ללקוח . (העותק הלבן).
2. כאשר החשבונית המקורית כבר אצל הלקוח ואין אפשרות לדרוש אותו חזרה.
3. כאשר החשבונית המקורית כבר דווחה למע"מ.

1. כאשר המקור עדין לא הועבר ללקוח :

א. כאשר מדובר על חשבונית ידנית , אין בעיה לעשות תיקון בתנאי שהוא נעשה בשתי החשבוניות גם במקור (הלבן) וגם בהעתק שנשאר אצל העוסק, בדר"כ עותק ורוד . חשוב כמובן לחתום ליד כל שינוי כדי שנבין שהוא בוצע בהסכמה.
2. במידה ורוצים לבטל את החשבונית יש לרשום על המקור וההעתק "מבוטל " מהדקים אותם ביחד ומעבירים אל היועץ מס \ רו"ח עם החומר החודשי.
3. לעומת זאת, אם מדובר בחשבונית ממוחשבת \ עם "חתימה דיגיטלית" ניתן לבטל לחלוטין את החשבונית או לתקן את סכום החשבונית המקורית רק ע"י חשבונית זיכוי \ הודעת זיכוי במקרה של הקטנת סכום העסקה.

חשוב לציין על בפרטי חשבונית הזיכוי לאיזה חשבונית מס היא מתייחסת, וכמובן את סיבת ההקטנה בחשבונית . למשל הנחת מזומן \ שינוי בהזמנה וכ"ו.
ניתן לבצע שינוי בחשבונית מס שהופקה ע"י הוצאת חשבונית מס חדשה במקרה של הגדלת סכום העסקה המקורית .

חשוב לציין שבהגדלת סכום עסקה יש להוציא חשבונית מס רק על ההגדלה שבוצעה, ולא להוציא חשבונית חדשה על הסכום החדש, בדומה לפירוט בהודעת הזיכוי, יש לפרט גם כאן מדוע בוצעה הגדלה. למשל הגדלת הזמנה \ שינוי וכ"ו.

2. כאשר החשבונית המקורית הועברה ללקוח אך טרם דווחה למע"מ :

א. יש אפשרות לבקש מהלקוח לשלוח את החשבונית המקורית, לצרף לחשבונית ההעתק ולרשום על שתיהן "מבוטל".
ב. ישנה אפשרות לבקש מהלקוח לרשום מכתב הצהרה חתום האומר שהוא אינו יעשה כל שימוש בחשבונית, חשוב מאוד לרשום את פרטי החשבונית המדוברת, למשל: מספר \ תאריך \ סכום החשבונית \ על שם מי היא נרשמה.
זה המקום לציין כי זהו פתרון שנולד מהשטח, ולא בהכרח יהיה מקובל על רשויות המס, אך במצב שאין ברירה, פתרון זה הוא "הרע במיעוטו".
ג. ניתן להוציא חשבונית זיכוי על אותו הסכום במידה ורוצים לבטל את החשבונית שהוצאה, ואם רוצים לשנות את הסכום לנמוך יותר אז מוציאים זיכוי על ההפרש בלבד , כאשר בשתי האפשרויות יש לציין את מספר החשבונית אליה הזיכוי מתייחס וסיבת הזיכוי.

3. כאשר החשבונית המקורית כבר דווחה למע"מ:

אין אפשרות לעשות שינוי או ביטול של הח-ן בשום דרך אחרת פרט לח-ן זיכוי.

הערות והארות:
זה המקום לציין שבמידה והח-ן המקורית שאבדה טרם דווחה למע"מ, ניתן להעביר העתק של הח-ן עם חותמת "נאמן למקור" וחתימה מקורית של העוסק.

יש לשים לב ולמלא את החשבונית כנדרש כדי לא ליצור את הבעיה בביטול או בתיקון החשבונית ועל כן יש לשים לב שהפרטים מולאו כנדרש כגון : תאריך, שם הלקוח, הסכומים, מספר העוסק של הלקוח וכיו"ב … לפני סגירת החשבונית.

חשוב להדגיש כי כל פנקס בהנהלת החשבונות יכול לשמש כסוג אחד בלבד של מסמך, למשל פנקס של "חשבונית מס \ קבלה ", לעולם לא יוכל לשמש כ"קבלה בלבד" או כ"חשבונית" בלבד – אפילו אם הקפנו בעיגול את האפשרות הרצויה על ידנו , או לחלופין מחקנו בעט את ה"קבלה", ולכן חשבונית מס במינוס, לא יכולה לשמש בעקרון כחשבונית זיכוי \ הודעת זיכוי.

בהצלחה!!!!

מוכן להתקדם ולהשתדרג?

אני מזמין אותך לפנות אליי כבר היום, ואשמח להציע לך שירות מעולה שיקדם אותך משמעותית.
צריכים עזרה?