עצמאיים חייבים לנכות מס הכנסה מתשלומים לתושבי חוץ?

בעידן שבו העולם הופך להיות "כפר גלובלי קטן" ועסקאות בינלאומיות כגון: קבלת שירות מתושבי חוץ, השקעות בחו"ל, הלוואות, רכישות נכסים וכ"ו ע"י תושבי ישראל אל מול העולם הגדול נהיות דבר שבשגרה, אנו כאזרחים מן השורה חייבים להכיר את החובה הזו, כדי להימנע מחשיפה לסיכונים משפטיים וקנסות מול הרשויות שיכולות להגיע לעד 25% חיוב במס בגין התשלומים שכבר שילמנו לאותו תושב חוץ ….

ולפרקטיקה,

ברמת העיקרון יש לנכות 25% מכל תשלום לתושב חוץ אשר נמצא בישראל, זולת אם מדובר על "מומחה חוץ", עיתונאי וכ"ו שלגביהם החוק מתייחס בצורה אחרת.
לאור העובדה כי התשלומים מבוצעים ע"י הבנקים, קיימת חובת ניכוי מס במקור עליהם של 25% זולת אם התשלום הוא אחד מהמפורטים מטה כאשר לצורך ביצוע העברה זו יש למלא ט.סמ 114 או תחליפו שמתקבל ע"י הבנק לצורך ביצוע התשלום האמור, כאשר הצהרה אחת תקפה למספר העברות, (אין צורך למלא כל פעם את הטופס הנ"ל).

תשלומים לתושב חוץ הפטורים מניכוי מס במקור

ישנם רשימת תשלומים אשר פטורים מניכוי מס במקור ללא מגבלת סכום, והם:

 • ברכישת סחורה ניתן להשתמש ברשימון ,וניתן להסתפק בהצהרת המשלם כאסמכתא, בלא צורך ברשימון יבוא.
 • לגבי יבוא טובין שערכם הכולל אינו עולה על 500$, ובלבד שהמשלם הצהיר כי יבוא זה איננו בתחום עסק ו/או משלח ידו.
 • עמלות כתב ("קורספונדנט") לבנקים בחו"ל, בלא צורך בהצהרת המשלם.
 • שירותי הובלה יבשתיים, ימיים ואוויריים, המבוצעים בשלמותם בחו"ל.
 • שירותי נמל, פריקה, טעינה ואחסון בחו"ל, לרבות תשלומים לעמילי מכס בחו"ל.
 • שירותים הניתנים לחברות ספנות ותעופה ישראליות, הפועלות בקווים בינלאומיים, למעט תשלומים בגין שירותים שבוצעו בארץ.
 • שירותי ספנות או תעופה בינלאומיים, המבוצעים על ידי תושב אחת המדינות אשר איתן לישראל הסכם תקף לעניין זה או שלגביהן ניתן צו לפי סעיף 70 או 75 לפקודה .
 • שירותי תיירות המבוצעים בשלמותם בחו"ל.
 • שירותי ביטוח בחו"ל לכיסוי סיכונים בחו"ל.
 • שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על ידי נותני שירותים בחו"ל לרבות סוכנים, בתנאי שהמשלם הצהיר כי המקבל או מי מטעמו לא שהה בישראל לעניין ביצוע השירותים שבגינם שולם התשלום וסך התשלום בגין
 • שירותים אלה בשנת המס על ידי אותו משלם אינו עולה על 250,000$.
 • החזר מקדמה ללקוח, ובלבד שסכום ההחזר אינו כולל ריבית ואינו עולה על סכום המקדמה.
 • אגרות לרישום פטנט, בדיקת תקנים, רישום חברות וכיו"ב, לרשויות מוסמכות בחו"ל.
 • תשלומי חובה לרשויות שלטוניות בחו"ל על פי דרישה לתשלום.
 • דמי מנוי לכתבי עת המוצאים לאור בחו"ל.
 • דמי חבר לארגון בינלאומי בחו"ל.
 • דמי כניסה או דמי השתתפות בסמינר, בכנס, בקונגרס או בתערוכה המתקיימים בחו"ל.
 • הוצאות פרסום בחו"ל.
 • דמי שימוש המשולמים ע"י מציג עבור ביתן בתערוכה.
 • דמי השתתפות במכרזים בחו"ל.
 • רכישת כרטיסי טיסה בחו"ל.
 • שכר לימוד, דמי הרשמה, דמי בחינות וכיו"ב, המשולמים למוסדות חינוך בחו"ל.
 • דמי שכירות לצרכים פרטיים, שלא נתבעו בישראל כהוצאה לצורכי מס.
 • תמורה מעסקת מקרקעין, כאשר קיים אישור ממנהל מס שבח על תשלום מלוא מס השבח או פטור ממנו.
 • רכישת זכויות סוציאליות ממדינת חוץ או ממוסד שבשליטת מדינת חוץ.
 • קצבאות המשולמות לתושב חוץ על פי אחד מחוקי המדינה.

תשלומים לתושבי חוץ החייבים בניכוי מס במקור:

את אישורי הניכוי מס במקור יש לקבל מפקיד השומה, כאשר יש להכין בקשה המגובה במסמכים על מהות העסקה, וכן יש לבדוק מראש את אמנת המס עם בה מתגורר תושב החוץ, כאשר במקרים רבים הפקת האישור אורכת זמן רב לאור הצורך לפנות לדרגים בכירים יותר ברשות המיסים לצורך קבלת האישור האמור.

אלו התשלומים שניתן לקבל לגביהם פטור \ הקטנה מניכוי מס במקור :

 • תשלומים בגין שירות או יעוץ מקצועי, שבוצעו בארץ ע"י תושבי חוץ.
 • תשלומים בגין תפעול ואחזקת משרד קבוע בחו"ל או מוסד קבע אחר, לרבות שכר עובדים.
 • תשלומים ע"י משלם שאין לו תיק במערכי אגף מס הכנסה.
 • תשלומים בגין תמלוגים, רכישת ידע, רווחי הון, תשלומים לחברות קשורות, וכן תשלומי ריבית ודיווידנד ששיעור הניכוי במקור מהם נמוך מ-15%.
 • תשלומי ריבית בגין הלוואה שנתקבלה מחו"ל, בכפוף לחישוב המס על ההכנסה הריאלית בחו"ל.שיעור הניכוי בשל תשלומים לתושב מדינה אמנה ייקבע בהתאם למפורט באמנה הנוגעת.

כדאי לדעת: הלקוח שנוכה לו מס במקור, יהיה זכאי להגיש דו"ח שנתי לצורך בדיקת החזר מס הכנסה.
לסיכום:
מסחר וקבלת שירות מתושבי חוץ יכולים לחסוך לנו כסף רב, אך חשוב בכל עסקה להגן על עצמנו מצד חוקי המס הישראליים, אשר יכולים להפוך עסקה מעולה, לחוויה יקרה ולא נעימה.
ייעוץ מקצועי וליווי עסקה יכולים לחסוך לכל הצדדים סכומי כסף לא מבוטלים וכאב ראש לא קטן.

התחבר

איפוס סיסמה

סל הקניות שלך ריק כרגע.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

הסדרי נגישות

בבניין המשרדים קיימים הסדרי נגישות לבעלי מוגבלויות: בבניין בו פועלת החברה, ישנם שירותים נגישים המיועדים למבקרים עם מוגבלויות בכל קומה. כמו כן, קיימות חניות מיוחדות לנכים המגיעים למשרד ברכב ובעלי תו נכה, והן מסומנות בהתאם בחניונים הסמוכים. בנוסף, ניתן להשתמש במעליות הנגישות בבניין, והכניסות למבקרים עם מוגבלויות רחבות ומותאמות. כדי להבטיח נגישות מיטבית, נעשה שימוש בשיפוע בכניסה לבניין, המיועד לבעלי מוגבלויות וכיסאות גלגלים. כמו כן, ניתן להיכנס לבניין ולמשרדים עם חיית שירות.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים. רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.