קבלני בניה רבים, אשר מעסיקים קבלני משנה, אינם מודעים לעובדה כי ביטוח לאומי הופך אותם בעל כורחם לחברת ביטוח לכל דבר ועניין.

כיצד?

מסתבר שקיימת תקנה משנת 1957, או מאחורי הירח, הבחירה שלכם, שמחייבת את קבלני הבניה הראשיים לדווח על קבלני המשנה שלהם.

למה זה חשוב?

מסתבר שביטוח לאומי מתייחס אל קבלני המשנה שלכם כאל עובדים שכירים עם כל המשתמע מכך.

מה משתמע מכך?

קבלן משנה אשר נפגע בזמן העבודה, זכאי לתבוע את המוסד לביטוח לאומי בדמי פגיעה מעבודה, הוצאות רפואיות, נכות מעבודה, פיצוי ליתומים ואלמנות במקרה של מוות ועוד.

בהיעדר דיווח כהלכה, הקבלן , מבחינת המוסד לביטוח לאומי, הופך למעסיק של קבלן המשנה שלו, ולמעשה מחליף את המוסד לביטוח לאומי לעניין כיסוי ביטוחי ותשלום הוצאות רפואיות במקרה של תאונה.

כך שבמקרה של תאונה בעבודה, או מוות חלילה, צפוי הקבלן הראשי לעמוד בהוצאות שיכולות להגיע לממדים עצומים.

חוסר צדק ? גם אנחנו חושבים כך, אך אין בכך נחמה או פתח מילוט מחובה זו.

מדוע ביטוח לאומי מתעקש לדעת מי קבלני המשנה שלנו ?

כחלק ממאמצי הגביה ואיסוף המודיעין של המוסד לביטוח לאומי, בחר המוסד לביטוח לאומי להתמקד בענף הבניה , אשר ידוע כענף שבו משמעת הדיווח והתשלום נמוכה במיוחד.

אם כך מה עושים?

מעדכנים את יועץ המס \ רו"ח עם תחילת פרויקט בנייה, ומעבירים רשימת קבלני משנה מסודרת לצורך דיווח באמצעות טופס בל/648 "הודעת קבלן על ביצוע עבודות בניה באמצעות קבלן משנה" .

נוסיף ונציין, כי גם ביטוח חבות מעבידים בחברת ביטוח לא ימלא את החסר מאחר וחברת הביטוח לא תשפה את המעביד בסכומים שיכול היה להימנע מתשלומם או אשר נמנעו ממנו בשל אי מילוי חובותיו החוקיות.

לסיכום: החוק לא תמיד ברור או הוגן, אך כפי שידוע לכולנו, "אי ידיעת החוק לא פוטרת מן העונש", ולכן המלצתנו היא להיעזר באנשי מקצוע מנוסים שיאירו לכם את הדרך בכל הנושאים שבהם אתם פחות מקצועיים.

כותב המאמר אלון טהורי הינו חשבונאי ויועץ מס מוסמך, בעל רישיון ייצוג מול המוסד לביטוח לאומי, המנהל משרד יועץ מס המתמחה בייצוג של חברות ועצמאים מול רשויות המס השונות.
אין בתוכן האמור משום המלצה, חוות דעת משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי; כמו כן אין התוכן הנ"ל מתיימר להיות מקיף או ממצה והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו.

מוכן להתקדם ולהשתדרג?

אני מזמין אותך לפנות אליי כבר היום, ואשמח להציע לך שירות מעולה שיקדם אותך משמעותית.
צריכים עזרה?