במדינה כמו שלנו , ובעיקר מול המוסד לביטוח לאומי ידע הוא כוח, ובמקרה שלנו גם לא מעט כסף.
במאמר זה נבין מתי ובעיקר כיצד אפשר לקבל מהמוסד לביטוח לאומי סכומי כסף נכבדים בגין מצב רפואי בזמן ההריון.
יצאנו לדרך…

לעיתים נשים בהריון נמצאות בסיכון רפואי להן או לעובר ורופא קובע כי הן צריכות להישאר בבית מתוקף סוג עבודתן, מקום עבודתן או סיבות אחרות.
לעיתים אופי עבודתה מונע ממנה לעבוד כרגיל, כך למשל: טכנאית רנטגן, מאלפת סוסים וכ"ו.

יש להדגיש כי בנוסף לאופי עבודתה, המעסיק צריך לאשר כי אין באפשרותו לשבץ אותה בתפקיד מתאים יותר , כגון מזכירה וכ"ו.
במקרים כאלה המעסיק אינו משלם לה על ימי ההיעדרות, אלא המוסד לביטוח לאומי , כאשר גמלה זו נקראת תביעה לשמירת הריון.

מי זכאית לשמירת הריון?

תושבת ישראל.
שכירה או עצמאית אשר שילמה או שילמו עבורה דמי ביטוח לאומי לפחות 6 חודשים מתוך 14 לפני בדיקת הרופא אשר קבעה את הצורך בהיעדרותה.
תקופת שמירת ההיריון תהיה לא פחות מ- 30 יום ואם יש צורך בהארכתה כל הארכה לא תפחת מ 14 יום.
שהות בישראל – באם האישה ההרה החליטה לצאת לחו"ל בתקופת שמירה ההיריון תישלל זכותה לתביעה.

$ דגשים חשובים $

במידה והעובדת החליטה לקבל תשלום מהמעסיק על חשבון ימי המחלה שלה , לא תהיה זכאית לתשלום מביטוח לאומי בגין ימים אלו.
זה המקום לציין שבעבר היו מחייבים את הנשים אשר נמצאות בשמירת הריון לנצל את כל ימי המחלה שלהן ורק לאחר מכן לתבוע את גמלת שמירת הריון.
רופא מטעם ביטוח לאומי רשאי לבקש מסמכים נוספים, המצדיקים את מתן האישור הרפואי, כמו כן, רשאי שלא לאשר את התביעה אם לדעתו סוג ו/או מקום העבודה אינם הגורמים לסיכון הרפואי .
ניתן להגיש את התביעה עד 12 חודשים מיום תחילת שמירת ההיריון.

בעלת שליטה בחברה בע"מ תידרש להוכיח יחסי עובד מעביד ע"י הצגת תלושי שכר, תדפיסי בנק בו רואים ביצוע העברות משכורת וכ"ו.
אם למבוטחת יש יותר ממקום עבודה אחד , ניתן לתבוע גמלה על בסיס שתי המשכורות.
בדומה לכלל התביעות מול ביטוח לאומי, במידה והתביעה נדחית, ניתן להגיש תביעה בשם "בקשה מטעמי צדק", אשר משמשת כבקשה "לפנים משורת הדין"

כיצד מגישים תביעה?

1. יש למלא טופס 330 – תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון.

2. יש למלא טופס 331 – אישור רפואי לעניין גמלה לשמירת הריון.
חשוב לציין כי הביטוח לאומי דורש את מסמך 331 חתום ע"י רופא נשים מומחה ולא רופא משפחה.

3. יש לצרף אישור מהמעסיק כי אופי העבודה של המבוטחת לא מאפשר את המשך עבודת בתקופת ההיריון וכי לא נמצאה לעובדת עבודה חלופית.

4. מסמכים רפואיים המחזקים את הבקשה, כגון: תוצאות הבדיקות עליהן נשענת התביעה לגמלת שמירת הריון , סיכומי ביקור במיון אם היו והיסטוריה משפחתית עם רלוונטית.

5. את הטפסים ניתן להגיש 30 יום לאחר התחלת שמירת ההיריון .

6. כשבועיים לאחר הגשת התביעה יש ליצור קשר עם מוקד מייצגים ביטוח לאומי ובדוק מה מצב בתביעה, האם צריכים השלמת מסמכים ולהגיב בהתאם.

מה גובה הגמלה אשר מקבלים?

סכום הגמלה יהיה הנמוך מבין שתי האפשרויות:

1. הסכום הבסיס לחישוב קצבאות, שכיום עומד על 8,760 ₪ מחולק ב- 30
292 ₪ ליום שמירת הריון.
2. השכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לשמירת ההיריון חלקי 90, רלוונטי כאשר שכרה של המבוטחת גבוה מ 8,760 ₪ לחודש.
כאשר בדומה לשאר גמלאות מחליפות שכר המתקבלות מביטוח לאומי, גם מגמלה זאת מנוכים דמי ביטוח לאומי , דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.

בהצלחה !

מוכן להתקדם ולהשתדרג?

אני מזמין אותך לפנות אליי כבר היום, ואשמח להציע לך שירות מעולה שיקדם אותך משמעותית.
צריכים עזרה?